Toggle on or off

Select Language

Český English Français Deutsch Italiano Polski РУССКИЙ

Main Menue

 Home Community Members options Forums

Users on Tour

The first North American Journey Man

Read the diary blog of
Chris Koehn

Lukarna wole oko z twardym koszem – metoda wykreślna cz1
Main | Details | Download Now | History | Statistics

Category polski >> D-CAD L/V
Submitted by Piotr Len
Author's Name
Piotr Leń
Downloadsize in MB 0.2
Published
Wed Mar 10, 2010 11:11 am

Artykuł opisujący metodę wykreślna wyznaczania krążyn oraz deski koszowej za pomocą programu D-CAD L/V - cześć nr 1/3

Metoda wykreślna wyznaczania krążyn oraz deski koszowej nie jest bardzo skomplikowana, ale na pewno bardzo pracochłonna. Prace kreślarskie można wykonać metoda tradycyjną na papierze lub kalce przy pomocy ołówka, kolorowych pisaków, rapidografu, linijki, ekierki oraz cyrkla. Można również wykorzystać programy komputerowe do kreślenia rysunków. W artykule wszystkie rysunki wykonano w bezpłatnym programie D-CAD L/V firmy Dietrich's. Prezentowany program D-CAD to dwu wymiarowe narzędzie CAD, które może służyć zarówno do edycji dokumentacji rysunkowej przygotowanej przez systemy trójwymiarowe, jak również, może być całkowicie niezależnym narzędziem do robienia rysunków. Program jest prosty i przyjazny w obsłudze nawet dla początkujących użytkowników. Przed rozpoczęciem prac projektowych omówione zostaną podstawowe cechy i funkcje programu. Program D-CAD pracuje w środowisku Windows poczynając od wersji Windows 98, skończywszy na Windows XP, Vista oraz Windows 7. Nie posiada szczególnych wymogów w zakresie sprzętu komputerowego.
View all screenshots

Popularity 1/5: Not popular
Downloads 906
Page views 4493

Download Now