Toggle on or off

Select Language

Český English Français Deutsch Italiano Polski РУССКИЙ

Main Menue

 Home Community Members options Forums

Users on Tour

The first North American Journey Man

Read the diary blog of
Chris Koehn

Lukarna wole oko - model 3D
Main | Details | Download Now | History | Statistics

Category polski >> materiały szkoleniowe >> dachy
Submitted by Piotr Len
Author's Name
Piotr Leń
Downloadsize in MB 0.4
Published
Wed Mar 10, 2010 12:05 pm

Artykuł na temat konstrukcji lukarny wole oko z twardym koszem.

Lukarna wole oko – to przestrzenna forma, będąca wypukleniem połaci dachu. Między połacią dachu głównego a połacią lukarny musi następować płynne, gładkie przejście – jest to kluczowy i podstawowy warunek prawidłowego jej wykonania. Zasada ta obowiązuje zarówno w koszu (z lewej i z prawej strony) oraz w szczycie czyli najwyższym miejscu lukarny. Spełnienie pierwszego z warunków realizowane jest kształtem deski czołowej w formie „kapelusza”. Standardowe rozwiązania wykorzystują łuki kołowe o odpowiednio dobranych promieniach. Rozwiązanie nietypowe bazują na skomplikowanych krzywych geometrycznych – ewolwenta, hiperbola, parabola, elipsa itp.. W literaturze fachowej można spotkać opisy metod standardowych, opartych na łukach kołowych. Najbardziej popularne to metoda „jednej czwartej” oraz metoda „jednej drugiej”. Przed rozpoczęciem wyznaczania kształtu deski czołowej należy ustalić proporcje lukarny, szerokość do wysokości. Ten kluczowy parametr związany jest z rodzajem materiału pokryciowego. Dla dachówek typu „karpiówka” zaleca się stosować proporcje 1/5, w przypadku innych materiałów należy takie informacje uzyskać od producenta.
View all screenshots

Popularity 2/5: Slightly below average
Downloads 905
Page views 6259

Download Now