Toggle on or off

Select Language

Český English Français Deutsch Italiano Polski РУССКИЙ

Main Menue

 Home Community Members options Forums

Users on Tour

The first North American Journey Man

Read the diary blog of
Chris Koehn

Lukarna jednospadowa
Main | Details | Download Now | History | Statistics

Category polski >> materiały szkoleniowe >> dachy
Submitted by Piotr Len
Author's Name
Piotr Leń
Downloadsize in MB .6
Published
Wed Mar 10, 2010 11:30 am

Przeglądowy artykuł na temat spotykanych konstrukcji lukarny jednospadowej.

Lukarna jednospadowa (ciągniona), to bodaj najprostsza z form lukarn dachowych, nie tylko pod względem samej konstrukcji, lecz również treści estetycznej. Konsekwencją tego faktu jest jej mała popularność w projektach oraz na współczesnych dachach. Mimo wszystko zdecydowano się przybliżyć rożne rozwiązania konstrukcyjne dla tej lukarny, gdyż stanowią one dobry materiał wyjściowy dla kolejnych obiektów tego cyklu.

Lukarna jednospadowa przykryta jest jedną połacią o stałym nachyleniu. Połać lukarny przechodzi w połać dachu głównego za pomocą poziomej linii załomu. Kąt nachylenia połaci lukarny może być bardzo różny poczynając od 0 stopni – dach płaski, a kończąc na nachyleniu niewiele mniejszym od nachylenia połaci dachu głównego. Tutaj ujawnia się słabość lukarny jednospadowej. Chcąc uzyskać dobre doświetlenie poddasza, podnoszona zostaje wysokość frontu lukarny. Wynikiem tego jest małe nachylenie połaci lukarny, które wyklucza możliwość stosowania niektórych pokryć dachowych.
View all screenshots

Popularity 1/5: Not popular
Downloads 968
Page views 9639

Download Now