Toggle on or off

Select Language

Český English Français Deutsch Italiano Polski РУССКИЙ

Main Menue

 Home Community Members options Forums

Users on Tour

The first North American Journey Man

Read the diary blog of
Chris Koehn

Połączenia ciesielskie w ramach stolcowych
Main | Details | Download Now | History | Statistics

Category polski >> materiały szkoleniowe >> dachy
Submitted by Piotr Len
Author's Name
Piotr Leń
Downloadsize in MB 1
Published
Wed Mar 10, 2010 10:47 am

Prezentacja wyjaśniała zasady stosowania płatwi odcinkowych, płatwi przegubowych oraz mieczy w ramach stolcowych

Rama stolcowa – zwana również ścianą stolcową to konstrukcja składająca się z płatwi, słupów, mieczy i podwaliny połączonych ze sobą. W celu zmniejszenia rozpiętości płatwi oraz stężenia konstrukcji stosowane są pojedyncze lub podwójne miecze. Zadanie podwaliny polega na przeniesieniu obciążenia ze słupa na strop.

Płatew odcinkowa – składa się z kilku krótkich płatwi. Długość poszczególnych płatwi dopasowana jest do rozstawu podpór (słupy, ściany). Każda z płatwi pracuje niezależnie, jako belka swobodnie podparta.

Płatew ciągła (przegubowa) – składa się z kilku krótkich płatwi połączonych ze sobą przegubowo. Lokalizacja połączeń umożliwia wyrównanie momentów przęsłowych i podporowych. Lokalizacja połączeń przegubowych związana jest z wykresem momentów zginających. Przeguby umieszczane są w miejscach o wartości momentu bliskim lub równym zero. Położenie przegubów wpływa na ugięcie belek w przęsłach.

Miecze i zastrzały obciążone są siłami ściskającymi. Połączenia mieczy z płatwią oraz słupem przenoszą docisk. Powierzchnia kontaktowa powinna być jak największa. Najczęściej stosowane połączenia na czop pełny lub półczop oraz na różnorodne odmiany wrębu.
View all screenshots

Popularity 3/5: Average
Downloads 2303
Page views 13118

Download Now