Block ein- oder ausblenden
Podręcznik użytkownika
Start | Details | Jetzt herunterladen | Verlauf | Statistiken

Kategorie polski >> materiały szkoleniowe >> Dietrich's
hochgeladen von Piotr Len
Name des Autors
Piotr Leń
Version 7.04
Downloadgröße in MB 5.5
Veröffentlicht
Wed Mar 10, 2010 9:35 am

Prosto i przystępnie napisany podręcznik dla początkujących użytkowników oprogramowania Dietrich's 3D CAD/CAM

Podręcznik zbudowany jest na zasadzie ćwiczeń. Podstawowe funkcje dostępne w systemie Dietrich's opisane są na początku każdego z rozdziałów. W dalszej jego części realizowany jest wybrany przykład konstrukcji. Każdy etap prac opisany jest bardzo szczegółowo. Podane są wszystkie dane do wykonania zadania. Niezbędna lektura dla początkujących.

Spis treści
Wstęp
Konwencja zastosowanych oznaczeń
1.Wprowadzenie do systemu Dietrich's
1.1.Przegląd możliwości systemu
1.2.Kolejność prac projektowych
1.3.Zastosowanie poszczególnych modułów systemu
1.4.Zakładanie nowego projektu
1.5.Okno główne środowiska projektowego
1.6.Nawigacja w środowisku projektowym
2.Projektowanie ścian w konstrukcji drewnianej
2.1.Wprowadzenie
2.2.Definicja przekroju ściany
2.3.Wprowadzanie rzutów kondygnacji
2.4.Wstawianie elementów stolarki
2.5.Wizualizacja położenia ścian w środowisku Open GL
3.Projektowanie konstrukcji ścian
3.1.Wprowadzenie
3.2.Sterowanie widocznością poszczególnych warstw ściany
3.3.Rozmieszczanie elementów podstawowej warstwy poszycia ściany
3.4.Konfigurowanie narzędzi do konstruowania szkieletu
3.5.Wprowadzanie podwalin i oczepów
3.6.Wprowadzanie słupków
3.7.Wprowadzanie rygli
3.8.Edycja belek
3.9.Łączenie elementów konstrukcji sąsiadujących ścian
3.10. Wizualizacja konstrukcji ścian
4.Projektowanie stropów
4.1.Wprowadzenie
4.2.Definicja przekroju stropu
4.3.Wprowadzanie pola stropu
4.4.Edycja pola stropu
4.5.Wprowadzanie otworu na klatkę schodową
4.6.Wprowadzanie konstrukcji stropu
5.Projektowanie profilu połaci dachowej
5.1.Wprowadzenie
5.2.Zakładanie nowego profilu połaci
5.3.Definiowanie parametrów konstrukcji połaci
5.4.Definiowanie geometrii połaci dachowej
5.5.Wymiarowanie przekroju połaci
5.6.Wprowadzanie kleszczy
5.7.Wprowadzanie okna połaciowego
6.Projektowanie połaci dachowych
6.1.Wprowadzanie ścian poddasza
6.2.Określanie konturu dachu
6.3.Definicja przekroju dachu
6.4.Określanie atrybutów połaci
6.5.Dobór długości połaci na podstawie typu pokrycia dachowego
6.6.Umieszczanie okna połaciowego
6.7.Inne elementy dostępne w module D-dach
7.Projektowanie konstrukcji więźby dachowej
7.1.Wprowadzenie
7.2.Wprowadzanie murłat
7.3.Wprowadzanie belek kalenicowych
7.4.Wprowadzanie słupów
7.5.Wprowadzanie krokwi narożnych i koszowych
7.6.Rozmieszczanie krokwi
7.7.Wprowadzanie kleszczy
8.Przygotowanie dokumentacji projektowej
8.1.Wprowadzenie
8.2.Generowanie zestawień
8.3.Środowisko bazy danych
8.4.Generowanie płaskiej dokumentacji rysunkowej
8.5.Środowisko D-CAD
9.Wprowadzenie do modułu D-CAM
9.1.Zastosowanie modułu D-CAM
9.2.Wprowadzanie elementów konstrukcji
9.3.Precyzyjna lokalizacja elementów
9.4.Pomiar odległości
9.5.Sterowanie widokiem modelu
9.6.Aktywacja elementów
9.7.Wizualizacja obiektów
9.8.Usuwanie elementów
9.9.Edycja położenia elementów
9.10. Wprowadzanie obróbek standardowych
10.Projektowanie konstrukcji drewnianych w module D-CAM
10.1. Wprowadzenie płyty betonowej
10.2.Wstawienie słupków wzdłuż jednego z boków
10.3. Wprowadzenie płatwi
10.4. Wprowadzenie mieczy
10.5. Rozmieszczenie krokwi
10.6. Wykonanie odbicia lustrzanego
10.7. Wykonanie stężenia konstrukcji dachu
10.8. Połączenie krokwi w kalenicy
10.9. Połączenie mieczy i słupów
10.10. Połączenie stężeń dachu
10.11. Wykonanie zaciosu na krokwi
10.12. Ustalenie wielkości okapu
10.13. Wprowadzenie okuć
10.14.Przesuniecie konstrukcji wiaty
Alle Screenshots ansehen

Beliebtheit 3/5: durchschnittlich
Downloads 622
Seitenabrufe 8040

Jetzt herunterladen