Block ein- oder ausblenden
D-CAD-L/V Freeware   Emfehlung der Redaktion
Start | Details | Jetzt herunterladen | Verlauf | Statistiken

Kategorie polski >> D-CAD L/V
hochgeladen von Manfred Götz
Name des Autors
Piotr Leń
Version 9.01
Downloadgröße in MB 14
Veröffentlicht
Tue Mar 09, 2010 5:35 pm

D-CAD L/V powstał na bazie komercyjnej wersji D-CAD Pro. Program umożliwia wykorzystanie niemal wszystkich funkcji wersji komercyjnej D-CAD Pro przy tworzenie rysunków.

D-CAD Pro jest całkowicie nowym rozwiązaniem wśród programów CAD, oferującym znacznie więcej, niż konwencjonalne systemy CAD 2D. Dobrze rozplanowany, przyjazny użytkownikowi interfejs programu, pozwala na szybkie uzyskanie profesjonalnych wyników i znaczną oszczędność czasu.
Wystarczy wykonać zaledwie kilka operacji, aby pobrać informację z systemu Dietrich’s 3D i przygotować rysunki warsztatowe lub montażowe dowolnych elementów lub fragmentów konstrukcji. Następnie można dodać tabelkę rysunkową, logo firmy, dodatkowe opisy i wymiary oraz zestawienia materiałów.
Odpowiednio zaaranżowany układ rysunku (tabelka, logo, warstwy), można zapisać jako szablon rysunkowy i wykorzystać w przyszłości w kolejnych projektach. Dzięki temu zaoszczędzimy czas oraz nadamy jednolity i profesjonalnych charakter tworzonym rysunkom.
Zasadniczą pracę związaną z przygotowaniem dokumentacji rysunkowej wybranych elementów lub fragmentów konstrukcji, zaprojektowanych w środowisku Dietrich’s 3D wykona inteligentny automat – asystent rysunkowy, generujący rysunki. Asystent dokona również automatycznego wymiarowania wszystkich obiektów będących treścią rysunku.
Forma oraz treść rysunków może być swobodnie kształtowana za pomocą asystentów rysunkowych tak aby, jednocześnie spełniała wszelkie wymogi dokumentacji technicznej oraz indywidualne wymagania użytkownika.
Informacja rysunkowa ze środowiska projektowego 3D jest inteligentnie przenoszona do D-CAD. Obiekty umieszczane są na odpowiednich warstwach rysunkowych, mają nadany określony, jednolity kolor, grubość oraz typ linii. Rysunek staje się przejrzysty i można łatwo zarządzać jego treścią włączając lub wyłączając wybrane warstwy.
Program umożliwia rysowanie punktów, linii, łuków, kół i wielokątów. Istnieje duża swoboda modyfikacji wprowadzonych elementów: prze-suń, obróć, przesuń równolegle, kopiuj, kopiuj szereg, usuń, rozbij, wydłuż, przytnij itp.. Funkcja przyciągania do obiektów daje pewność precyzyjnego rysowania. Opcja kreskowania obiektów umożliwia wypełnienie dowolnych konturów określonym wzorem lub kolorem poprzez podanie obwiedni lub punktu wewnętrznego.
Program posiada niezwykle funkcjonalne narzędzia do wymiarowania. Modyfikacja i dostosowanie stylu wymiarowania jest zadaniem prostym i szybkim. Istnieje możliwość wstawiania znaczników poziomu, wymiarów kątowych, linii wymiarowych, zarówno szeregowych, jak i od bazy.
Informacja rysunkowa rozmieszczona jest na warstwach o określonym kolorze, grubości i typie linii. Informację rysunkową można dowolnie zmieniać poprzez włączanie i wyłączanie warstw.
Dokumentację rysunkową można wzbogacić o obrazy graficzne (renderingi konstrukcji, detali połączeń, fotografie z placu budowy).
Program posiada rozbudowaną bibliotekę gotowych bloków rysunkowych (drzewa, samochody, elementy wyposażenia, symbole elektryczne), umożliwia również tworzenie własnych bloków ( np. detale rozwiązań technicznych).
Silną stroną D-CAD jest drukowanie. Program posiada możliwość drukowania wsadowego – drukowanie wielu rysunków naraz. Ciekawą opcją jest możliwość drukowania kolorowych rysunków w trybie czarno-białym, bez konieczności zmiany koloru obiektów.[b]
Alle Screenshots ansehen

Beliebtheit 2/5: überdurchschnittlich
Downloads 2295
Seitenabrufe 14203

Jetzt herunterladen

Emfehlung der Redaktion