Toggle on or off

Select Language

Český English Français Deutsch Italiano Polski РУССКИЙ

Main Menue

 Home Community Members options Forums

Users on Tour

The first North American Journey Man

Read the diary blog of
Chris Koehn

D-CAD-L/V Freeware 15.04 (64bit)   Editor's Pick
Main | Details | Download Now | History | Statistics

Category polski >> D-CAD L/V
Submitted by Manfred Götz
Author's Name
Dietrich's
Homepage www.dietrichs.pl
Version 15.04
compatibility 15.x
Downloadsize in MB 80
Published
Tue Mar 08, 2016 9:15 am
Updated
Thu Jun 23, 2016 9:50 am

D-CAD L/V powstał na bazie komercyjnej wersji D-CAD Pro. Program umoz.liwia wykorzystanie niemal wszystkich funkcji wersji komercyjnej D-CAD Pro przy tworzenie rysunków. Przestroga wersja 64-bitowa!

D-CAD Pro jest całkowicie nowym rozwiązaniem wśród programów CAD, oferującym znacznie więcej, niż konwencjonalne systemy CAD 2D. Dobrze rozplanowany, przyjazny użytkownikowi interfejs programu, pozwala na szybkie uzyskanie profesjonalnych wyników i znaczną oszczędność czasu.
Wystarczy wykonać zaledwie kilka operacji, aby pobrać informację z systemu Dietrich’s 3D i przygotować rysunki warsztatowe lub montażowe dowolnych elementów lub fragmentów konstrukcji. Następnie można dodać tabelkę rysunkową, logo firmy, dodatkowe opisy i wymiary oraz zestawienia materiałów.
Odpowiednio zaaranżowany układ rysunku (tabelka, logo, warstwy), można zapisać jako szablon rysunkowy i wykorzystać w przyszłości w kolejnych projektach. Dzięki temu zaoszczędzimy czas oraz nadamy jednolity i profesjonalnych charakter tworzonym rysunkom.
Zasadniczą pracę związaną z przygotowaniem dokumentacji rysunkowej wybranych elementów lub fragmentów konstrukcji, zaprojektowanych w środowisku Dietrich’s 3D wykona inteligentny automat – asystent rysunkowy, generujący rysunki. Asystent dokona również automatycznego wymiarowania wszystkich obiektów będących treścią rysunku.
Forma oraz treść rysunków może być swobodnie kształtowana za pomocą asystentów rysunkowych tak aby, jednocześnie spełniała wszelkie wymogi dokumentacji technicznej oraz indywidualne wymagania użytkownika.
Informacja rysunkowa ze środowiska projektowego 3D jest inteligentnie przenoszona do D-CAD. Obiekty umieszczane są na odpowiednich warstwach rysunkowych, mają nadany określony, jednolity kolor, grubość oraz typ linii. Rysunek staje się przejrzysty i można łatwo zarządzać jego treścią włączając lub wyłączając wybrane warstwy.
Program umożliwia rysowanie punktów, linii, łuków, kół i wielokątów. Istnieje duża swoboda modyfikacji wprowadzonych elementów: prze-suń, obróć, przesuń równolegle, kopiuj, kopiuj szereg, usuń, rozbij, wydłuż, przytnij itp.. Funkcja przyciągania do obiektów daje pewność precyzyjnego rysowania. Opcja kreskowania obiektów umożliwia wypełnienie dowolnych konturów określonym wzorem lub kolorem poprzez podanie obwiedni lub punktu wewnętrznego.
Program posiada niezwykle funkcjonalne narzędzia do wymiarowania. Modyfikacja i dostosowanie stylu wymiarowania jest zadaniem prostym i szybkim. Istnieje możliwość wstawiania znaczników poziomu, wymiarów kątowych, linii wymiarowych, zarówno szeregowych, jak i od bazy.
Informacja rysunkowa rozmieszczona jest na warstwach o określonym kolorze, grubości i typie linii. Informację rysunkową można dowolnie zmieniać poprzez włączanie i wyłączanie warstw.
Dokumentację rysunkową można wzbogacić o obrazy graficzne (renderingi konstrukcji, detali połączeń, fotografie z placu budowy).
Program posiada rozbudowaną bibliotekę gotowych bloków rysunkowych (drzewa, samochody, elementy wyposażenia, symbole elektryczne), umożliwia również tworzenie własnych bloków ( np. detale rozwiązań technicznych).
Silną stroną D-CAD jest drukowanie. Program posiada możliwość drukowania wsadowego – drukowanie wielu rysunków naraz. Ciekawą opcją jest możliwość drukowania kolorowych rysunków w trybie czarno-białym, bez konieczności zmiany koloru obiektów.[b]
View all screenshots

Popularity 5/5: Very popular
Downloads 3706
Page views 6449

Download Now

Editor's Pick